LASSE FABEL

Datum: Fre 13/01 2006
Kostnad: 80 Riksdaler

Lasses spelning framflyttad till ca kl 23. Se ovan!