Unge herr Danneman

Datum: Ons 27/10 2010
Kostnad: 20 Riksdaler

Från barkanten bjuder Kafé de luxes egen Danneman pop, rock, hårdrock, electro, reggae och jag vet inte vad. Han räds inte att blanda varken stilar eller takter, denne unge servitör.

Kom och digga!