Salouhannes

Datum: Ons 31/03 2010
Kostnad: 20 Riksdaler

Dj Salouhannes spelar progg, rock, reggae och pop från barkanten. Såväl gammal sådan som jättegammal och nästan ny.

Kom och kom loss!