Hector & Hector

Datum: Ons 17/02 2010
Kostnad: 20 Riksdaler

Välkomna att lyssna på blandad rock från två av männen bakom Bullets framgångar, basisten Adam och turnéledaren Jacob. Att de båda är kusiner med det anrika efternamnet Hector borgar givetvis för extra tajta mixar mellan de rocklåtar som kommer att spelas. Välkomna!