Anna Popaholic

Datum: Ons 11/03 2009
Kostnad: 20 Riksdaler

Anna kommer inte ifrån Balkanhalvön och heter inte “Popaholic” i efternamn, utan har gjort sig känd som den allra äldsta kvinnan av Popaholic-gänget som arrangerat ett antal välbesökta popklubbar i Uffes Källare. Därav hennes stolta artistnamn. I väntan på att övriga i klubben uppfyller vårt myndighetskrav får Anna ansvaret att själv styra upp grammofonen i bistron. Hennes specialitet är precis som namnet antyder just popmusik, men hon lovar att blanda upp indiemelodierna med både det ena och det andra denna magiska kväll i restaurangen…

50-öringarna har tagit slut, därför har vi tvingats höja entrén till 20 kr jämnt. Så får även ni som varit arbetslösa sedan tio år tillbaka känna lite på den bistra krisen. Greta bjuder fri garderob och ett leende om du förtjänar det.

Välkomna!