Gustaf Spetz

Datum: Fre 27/03 2009
Kostnad: 100 Riksdaler

Hemsidan spårar ur… Här stod en gång en vacker text. Nu är den borta, ett minne blott.