Hasse Nilsson

Datum: Lör 06/09 2008
Kostnad: 80 Riksdaler

Hasse Nilsson, sedan många år en av stadens mer hängivna pop-rock-soul-diggare, har lämnat vår älskade håla till förmån för ett liv i bibelbältets huvudstad. Han har dock den goda smaken att då och då besöka oss för att bjuda upp till glädjedans för oss alla som diggar sköna och dansanta soul-, rock-, pop- och funklåtar från de senaste 40 åren. Kom och kom loss!