Anna Popaholic

Datum: Ons 09/04 2008
Kostnad: 0 Riksdaler

Anna kommer inte ifrån Balkan och heter inte “Popaholic” i efternamn, utan har gjort sig känd som den allra äldsta kvinnan av Popaholic-gänget som arrangerat ett antal välbesökta popklubbar i Uffes Källare. I väntan på att övriga i klubben uppfyller vårt myndighetskrav får Anna ansvaret att själv styra upp grammofonen i bistron. Hennes specialitet är givetvis popmusik, men hon lovar att blanda upp indiemelodierna med både det ena och det andra denna magiska kväll i bistron…

Kvällens dörrvärd: Ingemar Karlsson (Trottagården)