Sommarnatt de luxe: Lollorie

Datum: Lör 24/08 2019
Kostnad: 100 Riksdaler

100 kr från kl 00. Stämpel som ger fri entré delas ut i Trädgård/Villa de luxe vid valfritt köp kl 22-00.

Gillestugan: Lollorie
Mia är åter hemma från España och passar på att sprida musikalisk glädje från dj-båset. Vid hennes sida diggar den ständiga kompanjonen Louise. På en varm bädd av hip-hop och r’n’b lägger de hårdare och klubbigare elektroniska takter. Fokus läggs på kvinnliga artister och åldersmässigt handlar det om 90-tal och ännu modernare musik!