Slöjd de luxe - tovning

Datum: Sön 31/03
Kostnad: 0 Riksdaler

3pm: Hanna Höglund/Felting
Hanna Höglund will be teaching us how to felt in this easter inspired workshop.
Let’s get inspired by antique greek myth and the original easter bunny Lepus and come and make felted wool bunnies, eggs and little bird’s nests (The legend says that Lepus was born as a bird and was transformed into a rabbit with egglaying skills intact). We hope to see you there!

Kl. 15: Tovning med Hanna Höglund
Hanna Höglund lär oss hur vi göra tovning på denna påskinspirerade verkstad.
Inspirerade av våren, antik grekisk myt och originalpåskharen Lepus gör vi nåltovade kaniner, ägg och små fågelbon tillsammans med Hanna Höglund. (Legenden säger att Lepus föddes som fågel men förvandlades till hare – en hare som kunde lägga ägg!)