Vetenskap de luxe – HBTQ special

Datum: Ons 09/05 2018
Kostnad: 0 Riksdaler

Vetenskap de luxe är tillbaka – och denna kväll samlas vi i finrummet för att lära, diskutera och trivas. Det är mitt i prideveckan och ämnet är förstås HBTQ!

17: Dörrar öppnas för mingel och det bjuds enklare förtäring (så långt det räcker, så kom i tid!).

18: Thomas Wimark pratar om ”Sexualitet och flyttningsmönster: trivs homosexuella verkligen bäst i storstaden?”

19: Ella Andrén, Vad är det som får människor att uppleva någon typ av historisk berättelse som meningsfull, angelägen och relevant?

Thomas Wimark
Thomas forskar på kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet har undersökt homosexuellas boende- och migrationsmönster. De flesta tror att det är lättare för homosexuella att bo i storstaden medan livet i småstaden är oförenligt med att vara gay. Även om samhället har förändrats otroligt mycket lever den här bilden kvar. Thomas Wimark disputerade med avhandlingen ”Beyond Bright City Lights: The Migration Patterns of Gay Men and Lesbians”

Ella Andrén
Ella Andrén är anställd som doktorand i historia sedan höstterminen 2012 och skriver på en avhandling om historiebruk och subjektiv relevans. Vad är det som får människor att uppleva någon typ av historisk berättelse som meningsfull, angelägen och relevant? I en serie fallstudier undersöker jag såväl människors berättelser om sitt förhållande till historia generellt som webbdiskussioner om specifika populärkulturella berättelser om historia, däribland tv-serierna Downton Abbey och Torka aldrig tårar utan handskar.

Moderator: Sofie Tornhill
Sofie Tornhill, kvällens moderator. Sofie är statsvetare och anställd som lektor i genusvetenskap sedan 1 maj 2017. Från och med 1 januari 2018 är jag även föreståndare för Centrum för genusvetenskap vid Linnéuniversitet – en tvärvetenskaplig miljö för forskning, undervisning och samverkan som samlar forskare med genusperspektiv från olika discipliner och fakulteter. Mina forskningsintressen befinner sig i skärningspunkterna mellan politik, globala ekonomiska relationer och intersektionella maktförhållande.

Arrangörer Växjö kommun i samarbete med Linnéuniversitetet.

Ingen föranmälan krävs, först till kvarn!

Varmt välkomna!