Bergsmann

Datum: Tor 12/11 2015
Kostnad: 40 Riksdaler

40 kr från kl 22.

Dj Bergsmann vänder hem (från riktiga Jylland) för att vända plattor (av riktig vinyl)! Funk-, disco-, boogie- och synthplattor pressade i syd- och nordamerikat, indien, väst- och sydafrika – allt serverat i lagom lillelördags-lounge-tempo. Varmt välkomna!