Vetenskap de luxe: PRIDE-special

Datum: Tis 05/05 2015
Kostnad: 0 Riksdaler

Åter dags för vår smarta after work Vetenskap de luxe. Vi öppnar källaren kl 17 med servering av mat och dryck till vår Glada meny samt levande bakgrundsmusik på pianot av Viktor Klintrot. Viktor kommer även hålla stämningen igång i paus samt efteråt när publiken kan stanna och mingla med kvällens talare. Själva samtalet sätter igång kl 18, och det aktuella temat är:

Nya världar, nya möjligheter?
Om genus och sexualitet i ungdomsdystopin

De senaste åren har dystopiska skildringar av en framtid bortom en stor katastrof blivit en stor trend inom ungdomslitteratur och –film. Suzanne Collins Hungerspelen är det kanske mest kända exemplet, men det finns otaliga fler, både internationella och svenska. Ett huvudtema i dystopierna är ofta människans ansvar för den katastrof som skett, vilken kan handla om miljöförstöring eller sjukdomsepidemier. Samtidigt skildras hur, den ofta minimerade, mänskligheten måste börja om och försöka bygga upp en fungerande tillvaro. Nya förutsättningar råder och gamla konventioner på alla plan tycks ha spelat ut sin roll. Frågor om genus, sexualitet och identitet får därmed en central roll i dessa berättelser om och för unga. Detta diskuteras av litteraturvetarna Anna Höglund, Maria Nilsson och Åsa Nilsson-Skåve.

Varmt välkommen!