Dr Coltello

Datum: Fre 20/10 2006
Kostnad: 80 Riksdaler

Dr Coltello (This perfect day – Centrallasarettet) bjussar på svängiga soul-, rock-, pop-, disko-, och hip-hop-dängor i källarvalven. Musik för alla öppna öron från Tage Erlanders till Maria Borelius dagar. Räkna alltså med hårt slitage på såväl italienska dansskor som holländska trädojor…