Vetenskap de luxe: Politiska skandaler

Datum: Tis 04/11 2014
Kostnad: 0 Riksdaler

Dörrar kl 17, lättsmält föreläsning från kl 18. Servering till specialpriser av vår rabatterade Glada Timmen-meny.

Denna kväll lyxar vi till det med levande musik med vår käre pianist Dr Torgny som bjuder sköna bakgrundstoner med start från kl 19. Torgny (Samuelsson) spisar gamla goda jazzbitar som får dej att känna dej som mitt i Casablanca – alltså inte staden, utan filmen! Film- och salongsjazz från 1900-talets tidigare hälft.

Politiska skandaler
Vad kännetecknar en politisk skandal? Vad är det som gör att vissa händelser blir en politisk skandal och andra inte? Tobias Bromander som forskar om politiska skandaler vid Linnéuniversitetet kommer att ge sin syn på saken. Tobias har bland annat skrivit en avhandling som handlar om kvinnor och män som är inblandade i politiska skandaler behandlas olika.
Medverkar gör också Magnus Karlsson som är chefredaktör och ansvarig utgivare för Smålandsposten. Han kommer att fokusera på hur man kan och bör reagera när tidningen ringer med ansvarsutkrävande på agendan.
Utöver Magnus tips i mediehantering kommer han också att lyfta fram ett par exempel på lokala skandaler.

Varmt välkomna!