Salty Pirates, Utah Rangers

Datum: Ons 27/09 2006
Kostnad: 60 Riksdaler

Popphelkväll med tre band från när(Väö), fjärran(Amerika) och halvfjärran(Gbg).

OBS! Will Sartain har i sista sekund ställt in sin spelning pga personliga problem. Istället kommer övriga akter fläskas på lite extra, med gästmusikanter och eklektisk digitalblockflöjt.

Dj är Markus Magnusson (Esther).