John Herrlin

Datum: Ons 07/05 2014
Kostnad: 40 Riksdaler

En av de verkliga gentlemännen bakom dädesjöfestivalen Fest i Logen tar sig an vår mixer denna kväll. Dj Herrlin har fyllt sin spisarbox med såväl rockiga rökiga tongångar av äldre årsmodell, som en hel del av den nya psykedeliska rockvågen. Givetvis bjuder John musik av årets artister på fest i logen, för att bygga upp vårt festivalsug denna kalla, blöta kväll. Välkomna!

festilogen.se