Vetenskap de luxe: Demokrati och religion

Datum: Tor 24/04 2014
Kostnad: 0 Riksdaler

Vi öppnar källaren kl 18, paneldebatten startar kl 19. Servering av mat och dryck till specialpris (mer info kommer om detta). Fri entré!

Finns det en motsättning mellan demokrati och religion?
Sedan upplysningstiden har den dominerande uppfattningen i Sverige och Europa varit att religion och politik ska hållas isär. De senaste åren har denna tanke utmanats av multikulturalismen, som hävdar att tradition och religion utgör så viktiga aspekter av människors identitet att de måste skyddas med särskilda rättigheter. Vad händer egentligen när religiösa värderingar krockar med andra demokratiska värderingar?

Medverkande i paneldebatten:
Per Bauhn, professor i praktisk filosofi, Linnéuniversitetet
Magnus Hagevi, docent i Statsvetenskap
Per Dannefjord, lektor i sociologi
Åsa Ingvert, präst/församlingsherde, svenska kyrkan i Växjö

Moderator: Nina Hjelmgren, journalist och utvecklings- och kursledare på medieinstitutet Fojo.

Välkomna!