Nanna & Naomi

Datum: Ons 26/03 2014
Kostnad: 40 Riksdaler

Den heliga lillelördagens soundtrack skapas i realtid av Nanna & Naomi. Dessa båda unga musikälskare ämnar bjuda er toner från The Doors & Black Keys till Aretha Franklin & Regina Spector. Kvinnligt & manligt, gammalt och nytt, pop, rock och en nypa Motown!

Välkomna!