Matilda & Erik

Datum: Ons 12/03 2014
Kostnad: 40 Riksdaler

Tillbaka till rötterna! Matilda & Erik spelar indieplattor kvällen lång. Alltså alternativ pop- & rockmusik av såväl inrikes som utrikes fabrikat.

Kom och spisa!