Ivona & Jonatan

Datum: Ons 25/09 2013
Kostnad: 40 Riksdaler

Ivona känner vi som den lokala popscenens lysande stjärna och frontfigur för bland annat The Watts. Jonatan håller med svängiga basslingor takten hos stadens hiphop-reggae-kunngar Quito and the Jahnaman band. De båda hyser också kärlek till svunna tiders ljud. Så när de båda möts kan vi räkna med en maximal blandning av pop, reggae, hiphop & rock från 60-talet till dagens (löne!)datum.

De inleder varsamt från baren runt tiosnåret men ökar takt och volym succesivt – om ni visar er tacksamhet förstås!

Välkomna!