Pebaque

Datum: Ons 17/10 2012
Kostnad: 40 Riksdaler

Vår prat- och själaglada konditorissa, servitris och glädjespruta Josefin Pebaque har inte bara plats för härliga bakverk i sitt hjärta, där finns också rum för en hel del musik. Denna kväll öppnar hon upp såväl hjärterum som mp3-spelare för att bjuda oss sitt soundtrack till en ovanligt trevlig lillelördag i mitten av oktober. På hennes minneskort finns ett ofantligt antal blues-, pop- och rockbitar. Så kom och spisa!