Chris Fernando

Datum: Ons 30/05 2012
Kostnad: 40 Riksdaler

Vår tidigare stammisjockey Chris Fernando lämnar storstaden i norr för att besöka fädernestrakten och bjuda oss “hipp-höpp och annat gutt”.

Välkomna!