Jubileumsnatten - från kl 22

Datum: Lör 17/03 2012
Kostnad: 100 Riksdaler

Dagens lika saliga som franska kalas fortsätter när le jour blir till soir. Dagens dragspelare byts mot glada orkestrar och diskjockeys. Eller som de säger i Marseille: Musique automatique et vivant fait la partaille!

Bien Venue till en kväll extraordinaire!