Alice & Emilia

Datum: Ons 25/01 2012
Kostnad: 40 Riksdaler

Alice & Emilia återvänder till våra skivspelare för att bjuda salongsvänlig fransk och engelsk new wave, men också lite trevlig, lättsmält pop för musiknovisen.

Välkomna!