Jonas de luxe & Tage Teknik

Datum: Lör 03/12 2011
Kostnad: 100 Riksdaler

I sista sekund fick de båda Kafé de luxe-klipporna Jonas de luxe & Tage Teknik hedersuppdraget att från dj-plats bjuda upp till dans efter Dr Blues konsert. Och det kommer de göra med hull och hår, själ och hjärta, rock och disko!

Uppe i baren bjuder samtidigt två klassiska Kafé de luxesamarbetare på hård musikmix från tvenne cd-spelare. Elis och Svenne spelar rock från minst 4 decennier.

Välkomna!